Πρόγραμμα 20-27/12

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα των επομένων ημερών.

Λόγω της απουσίας του εφημερίου, κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα τελεστούν ενδιάμεσες Θείες Λειτουργίες στον Ιερό Ναό. Κανονικά θα γίνουν οι Θείες Λειτουργίες στη Μητρόπολη κατά τις Κυριακές 24 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Ο π. Εμμανουήλ θα ευρίσκεται ,συν Θεώ, στην Αίγινα από τις 3 Οκτωβρίου.

Scroll to top