Αρχή Αγ. και Μεγ. Τεσσαρακοστής. Καθαρά Εβδομάς- Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών.

Κυριακή της Τυρινής(26/2/2023, ανάμνησις της εκ του Παραδείσου εξορίας των Πρωτοπλάστων): Έναρξις Ακολουθίας Όρθρου ώρα 7:00 και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία του Ι. Χρυσοστόμου .

Το απόγευμα: Ώρα 18:00 Ακολουθία της Θ΄ και στη συνέχεια ο Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός( της Συγγνώμης, ), μετά Θείου Κηρύγματος και με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου και του λαού. Στο τέλος θα γίνει η Προσκύνησις των Τιμίων Εικόνων και θα δοθεί ο Ασπασμός της Αγάπης, επί τη εισόδω εις την Μ. Τεσσαρακοστήν.

Καθαρά Δευτέρα (27/2, Οσ. Εφραίμ Κατουνακιώτου). Ώρα 7:00- 9:00 Ακολουθία Όρθρου- Α΄Γ΄, ΣΤ΄, και Θ΄ Ώραι-Εσπερινός(άνευ Προηγιασμένων Δώρων) της επομένης ημέρας(Τρίτης).

Το Εσπέρας: 18:00- 19:40 το Μέγα Απόδειπνον, μετά του αντιστοίχου τμήματος του Μεγάλου Κανόνος.

Τρίτη 28/2 (ως άνω).

Τετάρτη ( 1/3) , το πρωί 7:00-9:00 Ακολουθίες του Όρθρου, Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄Ωρών και του Αγιασμού.

Το Εσπέρας: Ώρα 17:00 -18:30 το Μέγα Απόδειπνο μετά του αντιστοίχου τμήματος του Μ. Κανόνος. Στη συνέχεια η Ακολουθία της Θ΄ και ο Εσπερινός μετά της Ιεράς Ακολουθίας των Προηγιασμένων Δώρων (18:30- 20:00, ολοήμερος νηστεία).

Πέμπτη (2/3, ως εις Καθ. Δευτέραν).

Παρασκευή( 3/3) 7:00- 9:30 , Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός μετά Προηγιασμένης.

Το Εσπέρας: 19:00- 20:30 οι Α΄Χαιρετισμοί της Θεοτόκου.

Σάββατον (4/3, ανάμνησις του διά κολλύβων θαύματος του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος). 7:00- 9:45 Όρθρος- μνημόσυνον Κεκοιμημένων- Θ. Λ του Ι. Χρυσοστόμου, ευλόγησις των εορτίων κολλύβων.

Ανακοινώσεις: 1. Οι Ιερές Ακολουθίες στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αιγίνης θα τελούνται- συν Θεώ και εκτός απροόπτου- κατά την διάρκεια των ημερών της Μ. Τεσσαρακοστής καθημερινώς, με ώρα ενάρξεως 7:00 το πρωί και 18:00 το Εσπέρας (Μ. Απόδειπνον). Οι Χαιρετισμοί από ώρας 19:00. Καθ΄άπαντα τα Σάββατα της Τεσσαρακοστής(πλην εκείνου της 18ης Μαρτίου) θα τελείται η Θεία Λειτουργία του Ι. Χρυσοστόμου στη Μητρόπολη, το μνημόσυνον και μνημόνευσις των ονομάτων των Κεκοιμημένων. Η ώρα ενάρξεως της Ακολουθίας του Όρθρου κατά τας Ε΄ Κυριακάς είναι η 6:30 πρωινή και στη συνέχεια τελείται η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, αρχής γενομένης από της επομένης Κυριακής Α΄ Νηστειών( της Ορθοδοξίας).

2. Το Ιερόν Μυστήριον της Μετανοίας και Εξομολογήσεως τελείται τακτικώς καθ΄ έκαστον Σάββατον με το πέρας της Ακολουθίας του Εσπερινού και εκτάκτως κατόπιν συνεννοήσεως μετά του εφημερίου.

3. ΄Το πότε και πώς νηστεύουμε κατά την περιοδο της Αγ. και Μεγ. Τεσσαρακοστής καθορίζεται επακριβώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Πνευματικός θα μας καθορίσει τυχόν εξατομικευμένες περιπτώσεις “Οικονομίας”( όπως συμβαίνει π.χ . σε θέματα υγείας).

” Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή”! “Το Στάδιον των αρετών ηνέωκται…” “Καλό Στάδιο και Καλή Ανάσταση”!

Scroll to top