Πρόγραμμα 20-27/12

Εβδομάς 7/1/2024-13/1/2024(Πανήγυρις Αγ. Μάρτ. Τατιανής).

Κυριακή 7/1(Τιμίου Προδρόμου Ιωάννου), 7:00-10:15, Μεσονυκτικό, Όρθρος, Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη 11/2024 ώρα 16:30 ο Μέγας Εσπερινός της Αγ. Τατιανής στο προσφάτως ανακαινισθέν ομώνυμο εκκλησάκι (πάροδος της λεωφ Αφαίας, στο ύψος της μάντρας οιοκοδομικών υλικών Ρωπαίτη, αριστερά οδός “Αγίας Τετιανής”.

Παρασκευή 12/1, 7:00-10:00 όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εις Ναό Αγ. Τατιανής.

Scroll to top