Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και κήρυγμα Κυριακής μετά τα Φώτα 7/1/2024 (Τιμίου Προδρόμου) με θέμα : ” Μετανοείτε ήγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών ”

Scroll to top