Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα Β΄Εβδομάδος Τριωδίου 3/3-9/3/2027(Ψυχοσάββατο).

Κυριακή 3/3 (του Ασώτου) 6:50-7:15 Ακολουθία Μεσονυκτικού, 7:15-8:45 Όρθρος- 8:45-10:15 Θεία Λειτουργία Χρυσοστόμου.

Δευτέρα 4/3 ώρα 18:00-19:30, Εσπερινός και Παράκλησις στην Παναγία.

Τετάρτη 6/3, 5:30-8:00 Όρθρος και Θ.Λ εις Ι. Μονή Αγ. Νεκταρίου.

(Ψυχοπαράσκευο) Παρασκευή 8/3(ψάλλεται το πρωί εκ μεταθέσεως η Ακολουθία των Αγ. 40 Μαρτύρων, εκ του λόγου ότι αύριο είναι Ψυχοσάββατο, ως ακολούθως:) 7:00-9:45 Όρθρος με τον Κανόνα των Αγίων Τεσσαράκοντα και η Θεία Λειτουργία ( Ι. Χρυσοστόμου). Το εσπέρας από ώρας3 17:00 έναρξις των Ακολουθιών της Θ΄ και Εσπερινού, στο τέλος επισυνάπτεται ο Κανών των κεκοιμημένων και εν συνεχεία το Τρισάγιο και η μνημόνευσις των ονομάτων των κεκοιμημένων. Η μνημόνευσις των ονομάτων των δικών μας προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή αποτελεί εκ μέρους μας πράξη αγάπης, επειδή οι ψυχές ωφελούνται από τα μνημόσυνα.

Σάββατο 9/3 (Ψυχοσάββατο, των Αγίων 40 μαρτύρων) 7:00-10:00 , Όρθρος και στην Προσκομιδή μνημόνευσις των προσκομισθέντων ονομάτων των κεκοιμημένων, Θεία Λειτουργία και Νεκρώσιμο Μνημόσυνο.

Scroll to top