Πρόγραμμα εβδομάδος προ των Βαϊων 21/4-27/4(Σάββατο του Λαζάρου, η Πρώτη Ανάστασις).

Κυριακή 21/4(Ε’ Νηστειών, Οσ. Μαρίας Αιγυπτίας), 6:30-10:15 Όρθρος και Θ. Λειτ. Μ. Βασιλείου). Ο Κατανυκτικός Εσπερινός από ώρας 18:30 εις Παναγίτσα.

Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, ως και προηγουμένως, με έναρξη της Ακολουθίας του Μ. Αποδείπνου ώρα 18:45(λόγω της εκδηλώσεως της Σχολής Βυζ. Μουσικής στην Παναγίτσα).

Τετάρτη 24/4 και Παρασκευή 26/4, από ώρας 6:30-9:30, Προηγιασμένη.

Σάββατο 27/4 (Η Ανάστασις του Λαζάρου), 7:00-10:00, Όρθρος και η Θ. Λειτ. του Ι. Χρυσοστόμου.

Scroll to top