Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα εβδομάδος 13/6-18/6/2022( Αγίου Πνεύματος, κατάλυσις εις πάντα).

Κυριακή 12/6 (Πεντηκοστής) 6:45- 10:00, Όρθρος- Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια ο Εσπερινός της γονυκλισίας, της Αγίας Τριάδος.

Δευτέρα 13/6(Του Αγίου Πνεύματος, 7:00-10:00, Όρθρος-Θ.Λ.

Τετάρτη 15/5, 5:30-8:15, εις Ι. Μονήν Αγίου Νεκταρίου.

Σάββατον 18/6 (Απόδοσις εορτής Πεντηκοστής, Αγ. μάρτυρος Λεοντίου εξ Αιγίνης) 7:00-10:00, Όρθρος- Θ.Λ (εντός).

Scroll to top