Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα εβδομάδος 13/6-19/6/2021

  • Κυριακή 13/6  (Ζ’ από του Πάσχα , των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου) 7:00-10:00 Όρθρος και Θ.Λειτουργία,
  • Παρασκευη 18/3 (Ψυχοπαράσκευο , Αγίου Λεοντίου του εξ Αιγίνης ) 7:00-9:30 Όρθρος και Θ.Λειτουργία,                 19:00-20:30 (Ακολουθία Θ’ , Εσπερινού , Νεκρώσιμος κανών και μνημόνευσης ονομάτων κεκοιμημένων 
  • Σάββατο 19/6 (Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής) 7:00-9:30 Όρθρος και Θ.Λειτουργία, Μνημόσυνο πάντων των κεκοιμημένων 

Scroll to top