Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα εβδομάδος 15/5-21/5/2022

Κυριακή 15/5 (Δ΄από Πάσχα, θεραπείας παραλύτου). 7:00-10:00 Όρθρος, Θ.Λ.

Τετάρτη 18/5 (Εορτή Μεσοπεντηκοστής), 5:30- 8:15, εις Ι. Μονήν Αγ. Νεκταρίου.

Σάββατο 21/5( Κωνσταντίνου και Ελένης) 7:00-10:00, Όρθρος- Θ.Λ (εντός).

Scroll to top