Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα εβδομάδος 16/05/21-22/05/21

  • Κυριακή 16/05 (Γ΄από του Πάσχα, Αγίων Μυροφόρων)  7:00-10:00  Όρθρος- Θ. Λειτ., εντός.
  • Τετάρτη 19/05, 5:30- 8.15, ο π. Εμμανουήλ εις Ι. Μονήν Αγ. Νεκταρίου (Όρθρος-Θ.Λ)
  • Παρασκευή 21/05 ( Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης) 7:00-10:00, Όρθρος- Θ. Λ.,  εντός. 

Scroll to top