Πρόγραμμα εβδομάδος 29/5-4/5/2022 (Αποδόσεως εορτής Πάσχα).

Κυριακή 29/59 (ΣΤ’ από του Πάσχα, θεραπεία τυφλού, Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Επέτειος Αλώσεως). 7:00- 10:00, Όρθρος, Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη 1/6 ( Απόδοσις της εορτής του Πάσχα). Θα τελεσθεί-συν Θεώ- Ιερά Αγρυπνία στην Μητρόπολη, ως ακολούθως: Το εσπέρας της Τρίτης 31/5 έναρξις της Θ΄ Ωρας (τριψάλμου) ώρα 20:30. Στη συνέχεια ο Εσπερινός της εορτής του Πάσχα, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Πάσχα(μέχρις ώρας 1:00). Κατάλυσις ιχθύος. Το εσπέρας της Τετάρτης 18:30 η Θ΄του Πάσχα και η περιφορά των ιερών Συμβόλων του Πάθους(Σταυρού, Επιταφίου κ.α) εις την οικείαν θέσιν των. Ακολουθεί ο Εσπερινός της Δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου.

Πέμπτη 2/5 (της Θείας Αναλήψεως). 7:00-10:00 Όρθρος- Θ.Λ.

Scroll to top