Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα εβδομάδος 8/5-14/5/2022

Κυριακή 8/5/22(Γ’ από του Πάσχα, Αγίων Μυροφόρων, Αποστ. Ιωάννου του Θεολόγου), 7:00-10:15 Όρθρος, Θεία Λειτουργία Πανηγύρεως Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, εις την Σεπτήν μνήμην του οποίου σεμνύνεται το αριστερόν κλίτος και η εικών επί του Τέμπλου του Ι.Ναού (1819).

Τετάρτη 11/5/22, 7:00- 10:00 ( Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλλου, φωτιστών των Σλαύων) .Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εις Ι. Παρεκκλήσιον Αγ. Γεωργίου “Γαλάτη” (εκ μεταθέσεως λόγω συνθηκών και επί τη μνήμει του Αγ. Μεγαλ. Γεωργίου).

Σάββατον 14/5, 7:00-9:30 Όρθρος-Θ.Λ εις Ι .Παρεκκλήσιον Αγ. Παρασκευής.

Scroll to top