Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα Ζ’ εβδομάδος από Πάσχα(Ψυχοσάββατο)

Παρασκευή 21/6(ψυχοπαράσκευο) ώρα 18:30 Η Θ’ και ο Εσπερινός, μνημόνευσις Κεκοιμημένων

Σάββατο 22/6(ψυχοσάββατο) 7:00-9:30 Όρθρος- Θ.Λ- μνημόσυνο Κεκοιμημένων

Scroll to top