Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα Η’ εβδομάδος από Πάσχα(Πεντηκοστής).

Κυριακή 23/6 (Πεντηκοστής), 6:45- 10:15 όρθρος και Θ.Λ. 10:15-11:00, ο Εσπερινός της εορτής Αγ. Πνεύματος.

Δευτέρα 24/6 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ- Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου) 7:00-10:00 όρθρος και Θ.Λ.

Σάββατον 29/6( Πέτρου και Παύλου, Απόδοσις εορτής Πεντηκοστής), 7:00- 10:00 όρθρος και Θ.Λ (εντός).

Scroll to top