Πρόγραμμα 20-27/12

Πρόγραμμα Λειτουργικής Εβδομάδος Κυριακή 17- Σάββατο 23/1/21

  • Κυριακή 17/1/21(ΙΒ Λουκά, Αγ. Αντωνίου) Όρθρος- Θ.Λ 7:00- 10:00 εντός
  • Δευτέρα 18/1/21( Αγ. Αθανασίου)  Όρθρος- Θ.Λ 7:00- 9:30 εντός
  • Τετάρτη 20/1/21 (Αγ. Ευθυμίου) 6:00- 8:30 Όρθρος-Θ.Λ υπό π. Εμμανουήλ εις Ι. Μονήν Αγ. Νεκταρίου
  • Παρασκευή 22/1/21( Αγ. Τιμοθέου, Αγ. Αναστασίου Πέρσου) 7:00- 9:30 Όρθρος- Θ.Λ εντός

Scroll to top