Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος και Κυριακής του Πάσχα(9/4-16/4/2023).

9/4/2023, Κυριακή των Βαΐων πρωί: Έναρξις Ακολουθίας του Όρθρου 7:00, ευλογία και διανομή Βαΐων μετά σταυρού εκ φοινίκων, Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου( ιχθύος κατάλυσις).

Το εσπέρας ώρα 18:30 η Θ΄και ο Εσπερινός Αποδόσεως της εορτής. Ευθύς, η έναρξις της ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, ως εξής:

Ώρα 19:30 ο Όρθρος της Μ. Δευτέρας, έξοδος της εικόνος του Νυμφίου, “Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…” και τα λοιπά της Ακολουθίας του Όρθρου.

10/4, Μ. Δευτέρα πρωί, 7:00- 9:30, οι Ώρες και ο Εσπερινός μετά Προηγιασμένης.

Το εσπέρας ώρα 18:00 το Μ. Απόδειπνο μετά του Τριωδίου Κανόνος αυτού. Ώρα 19:00- 21:00 ο Όρθρος της Μ. Τρίτης.

11/4, Μ. Τρίτη πρωί, 7:00- 9: 00, οι Ώρες και ο Εσπερινός μετά Προηγιασμένης. Στο τέλος , η έξοδος του ιερέως με τα Άγια προς Θείαν Κοινωνίαν οίκοι των μη δυναμένων να έρθουν εις τον Ι. Ναόν.

Το Εσπέρας, ώρα 18:00-19:00 το τελευταίον Μ. Απόδειπνον και εν συνεχεία ο Όρθρος της Μ. Τετάρτης.

12/4, Μ. Τετάρτη, ώρα 7:00- 9:00, οι Ώρες και ο Εσπερινός μετά της τελευταίας Προηγιασμένης.

Το απόγευμα και από ώρας 16:30 η Ακολουθία του Μ. Ευχελαίου. Ώρα 19:00- 21:00 ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης, έξοδος της εικόνος του Μυστικού Δείπνου, “Ότε οι ένδοξοι μαθηταί…”.

13/4, Μ. Πέμπτη πρωί,του Δείπνου Σου του μυστικού...”, έναρξις Ακολουθίας του Εσπερινού ώρα 7:30, και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Το Εσπέρας η Ακολουθία των ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με ώρα ενάρξεως 18:30 και την ανάγνωση των 12 περικοπών από τα 4 Ι. Ευαγγέλια(το τελευταίο από του Άμβωνος του Ι. Μητροπολιτικού Ναού). Με το πέρας της Ακολουθίας(περί ώραν 22:30) τοποθέτησις του Ιερού Επιταφίου στον χώρο του Ι. Ναού και ολονύκτιος στολισμός του (μέχρι της πρωίας, ψαλλομένης της Παρακλήσεως εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν υπό της γυναικείας χορωδίας του Ι. Ναού και όσων άλλων επιθυμούν).

14/4, Μ. Παρασκευή(ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ Κ.Η.Ι.Χ, ολοήμερη Νηστεία).

Το πρωί έναρξις της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών, ώρα 8:00. Μετά την απόλυσιν της Θ΄Ωρας ο Εσπερινός της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ. Η περιφορά του Επιταφίου εντός του Ναού “Ότε κατήλθες προς τον θάνατον…” και απόθεσις του Σώματος εις το Κουβούκλιον του Επιταφίου (“Σε τον αναβαλλόμενον το φως...”).

Το Εσπέρας , ώρα 19:00 ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου και ο “Επιτάφιος Θρήνος“με τα ΕΓΚΩΜΙΑ. Έξοδος του Επιταφίου περί ώραν 21:15. Υπό την μουσική υπόκρουση της μπάντας του Συλλόγου “Μούσα” και ψαλλομένων των Εγκωμίων, η εξής διαδρομή: Όπισθεν του Νοσοκομείου και από τον πύργο του Μαρκέλλου κάθοδος στην παραλία. Συνάντησις των Επιταφίων των Ενοριών της πόλεως εις την Παλαιάν προβλήταν, ώρα 21:45, κοινή Δέησις. επιστροφή στον Ι. Ναό , Ευαγγέλιο και Απόλυσις.

15/4, Μ. Σάββατον(Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ Κ,Η.Ι.Χ.). Έναρξις Ακολουθίας Μ. Εσπερινού ώρα 7:30. Τα Αναγνώσματα, “Τον Κύριον υμνείτε...”(Ύμνος τριών Παίδων), “Ανάστα ο Θεός…” και η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.

16/4, Κυριακή του Αγίου Πάσχα(Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ.Η.Ι.Χ.). Ώρα 23:00 το βράδυ του Μ. Σαββάτου το “Μεσονυκτικόν” της Αναστάσεως και ο κανών “Κύματι θαλάσσης...”. Εγκύκλιος του Ποιμενάρχου κ.κ Εφραίμ, εκτενής και Απόλυσις. “Δεύτε λάβετε φως“, εκ του άρτι καταφθάσαντος και εις Αίγιναν εκ της Αγίας Γης Αγίου Φωτός, του αναβλύσαντος εκ του Παναγίου Τάφου. Ώρα 0:00 η τελετή της Αναστάσεως επί της εξέδρας εις το προαύλιον. “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ” ο θρίαμβος της Ζωής, έναντι του θανάτου.

Θερμή παράκλησις: Ας μάθουμε επιτέλους να εορτάζουμε πνευματικά το γεγονός της Αναστάσεως, χωρίς κροτίδες και άλλα επικίνδυνα υλικά, που τρομάζουν τα μικρά παιδιά και αλλοιώνουν την κατανυκτική ατμόσφαιρα των συνειδητά και πνευματικώς αγωνιζομένων πιστών! “Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί Αυτού…“. Ας επιστρέψουμε με ηρεμία στον χώρο του Ναού, για να ακούσουμε τον μοναδικό Κανόνα της Αναστάσεως και τα άλλα υπέροχα τροπάρια, κρατώντας αναμένη την λαμπάδα της πίστεως και κοινωνούντες των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων στην μεγαλοπρεπή Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία! Όλοι οι ενορίτες στην ενορία μας, με κέντρο την Αγία Τράπεζα του Ι. Ναού μας και τον λειτουργό ιερέα, τον ποιμένα της ενορίας μας, από το ιερό Επιτραχήλιο του οποίου κρέμονται οι ψυχές των ενοριτών , ως “λόγον αποδώσων τω Θεώ”, κατά την φοβεράν ημέραν της Κρίσεως… Η διάσπασις, δεν είναι έργον του Θεού! Εάν, τώρα, ως ατελής άνθρωπος εν τω κόσμω οικών, ο εφημέριος του Ναού ακουσίως έχει πικράνει ορισμένους, εν λόγω, εν έργω ή δια παραλείψεως, ζητεί ταπεινά συγγνώμη και παρέχει πάσιν την άφεσιν, κατά το “συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει“, ώστε πάντες να παρασταθούμε ακατακρίτως ενώπιον του Φοβερού Βήματος του Χριστού και για να έχουμε καλήν Απολογίαν…

Τέλος, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο ο Εσπερινός της Αγάπης θα τελεστεί στην Ι. Μονή του Αγ. Νεκταρίου, από ώρας 18:30, όπου αναγινώσκεται και η Ευαγγελική περικοπή με το μήνυμα της Αναστάσεως σε ξένες γλώσσες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων και κάθε μέρα της Μ. Εβδομάδος, η μετάδοση των Ιερών Ακολουθιών θα γίνεται ζωντανά με εικόνα, από το aeginaportal TV. Όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου μεταδίδονται απευθείας ακουστικά από το aeginaportal radio.

Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα” και “Καλή Ανάσταση“!

Scroll to top