Πρόγραμμα 12/2-18/2/2023(Ψυχοσάββατο).

Κυριακή 12/2(Ασώτου Υιού) 7:00-10:00 Όρθρος-Θ.Λ.

Τετάρτη 15/2 (Οσ. Ανθίμου Βαγιάνου του εν Χίω_) 5:30- 8:00 εις Ι Μονήν Αγ. Νεκταρίου

Παρασκευή 17/2(Ψυχοπαράσκευο) ώρα 17:00- 18:30 : Ακολουθία Θ’, Εσπερινός, Κανών Κεκοιμημένων, μνημόνευσις ονομάτων Κεκοιμημένων.

Σάββατο 18/2 (Ψυχοσάββατο προ των Απόκρεω) 7:00-10:00 Όρθρος, Θ.Λ μνημόσυνον Κεκοιμημένων.

Σημείωσις: Η Τετάρτη και Παρασκευή ημέρες Νηστείας(άνευ ελαίου).

Scroll to top