Πρόγραμμα 6/3-12/3/2022 (Α’ Νηστειών,Καθαρά Εβδομάς, δύο Προηγιασμέναι, Α΄Χαιρετισμοί).

Κυριακή 6/3(της Τυρινής, Ανάμνησις της εξορίας του Πρωτοπλάστου Αδάμ εκ του Παραδείσου), 7:00-10:00, Όρθρος Θεία Λειτ. Ι. Χρυσοστόμου. Το εσπέρας και από ώρας 18:00 στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό θα τελεστεί η Ακολουθία του πρώτου Κατανυκτικού Εσπερινού( της Συγγνώμης), με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου και του λαού. Ομιλητής: Ο π. Αμφιλόχιος.

Καθαρά Δευτέρα 7/3, 7:00-9:15, Ιερές Ακολουθίες του Όρθρου, των Ωρών και του Εσπερινού (άνευ Προηγιασμένης). Το Εσπέρας 18:00-19:30 η Ακολουθία του Μ. Αποδείπνου μετά του αντιστοίχου τμήματος του Μ. Κανόνος.(Το αυτό πρόγραμμα, μέχρι της Πέμπτης της Καθαράς Εβδομάδος).

Καθαρά Τρίτη 8/3, 7:00-9:00, Όρθρος, Ώρες Εσπερινός(της επομένης). Το απόγευμα 18:00-19:30 το Μ. Απόδειπνο, μετά του β’ τμήματος του Μ. Κανόνος.

Καθαρά Τετάρτη 9/3(Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων), ώρα 7:00-10:00, Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός μετά της Ι. Ακολουθίας των Προηγιασμένων Δώρων. Το Εσπέρας, 18:00-19:30 το Μ. Απόδειπνο μετά του γ’ τμήματος του Μ. Κανόνος.

Καθαρά Πέμπτη 10/3, 7:00- 9:00, Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός. Το απόγευμα 18:00-19:30 το Μ. Απόδειπνο μετά του δ’ τμήματος του Μ. Κανόνος.

Παρασκευή 11/3, 7:00- 9:30, Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός μετά Προηγιασμένης.

Το Εσπέρας, 19:00-20:30 οι Α΄Χαιρετισμοί της Θεοτόκου.

Σάββατο Α΄ Νηστειών(Ανάμνησις του διά κολλύβων θαύματος του Αγ. Μεγαλομ. Θεοδώρου τού Τήρωνος).7:00-10:00, Όρθρος, Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου, μνημόνευσις εορτίων κολλύβων, και μετά το “δι’ ευχών” το νεκρώσιμον Τρισάγιον μετά των άλλων κολλύβων.\

Υπενθυμίζουμε, ότι οι Ιερές Ακολουθίες μεταδίδονται -συν Θεώ- ζωντανά από το Aeginaportal. Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία των πιστών εις τους Ιερούς Ναούς, είναι όμως μία παρηγοριά στους μη δυναμένους να προσέλθουν! Άς προσευχόμαστε όλοι μαζί, ως Σώμα Χριστού, που είναι η Εκκλησία, στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του Ορθοδόξου Ναού, ιδιαίτερα τώρα, με τις δυσκολίες που όλοι μας ζούμε…”ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!”.

Scroll to top