Πρόγραμμα 26/3-1/4/2023(Ε’ Εβδομάς Νηστειών, 3 Προηγιασμένες, Αγρυπνία του Μ. Κανόνος, Ακάθιστος Ύμνος).

Ανακοίνωσις: (Με την αλλαγή της ώρας, το πρωί της Κυριακής) η Ακολουθία του Όρθρου κατά τις Κυριακές και τις Προηγιασμένες, με ώρα ενάρξεως: 6:30. Τις άλλες ημέρες στις 7:00. Ο Εσπερινός, τα Μ. Απόδειπνα και ο Ακάθιστος Ύμνος με ώρα ενάρξεως: 19:00.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:

Κυριακή 26/3 (Δ΄Νηστειών, Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ). Έναρξις Ακολουθίας Όρθρου 6:30 και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.

Δευτέρα 27/3 και Τρίτη 28/3, έναρξις το πρωί 7:00 και το Εσπέρας 19:00.

Τετάρτη 29/3 το πρωί 7:00- 9:30 Προηγιασμένη. Το Εσπέρας από ώρας 19:00- 21:00 η Κατανυκτική Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος Αγ. Ανδρέου Κρήτης ,εν μέσω του Μικρού Αποδείπνου. Ακολουθούν αμέσως οι Ακολουθίες του Όρθρου(της Πέμπτης του Μ. Κανόνος), Ώρες, Εσπερινός και βραδινή Προηγιασμένη( 21:00-23:30).

Πέμπτη 30/3, Εσπέρας ώρα 19:00, Μ. Απόδειπνο.

Παρασκευή 31/3( του Ακαθίστου), 6:30- 9:15, πρωινή Προηγιασμένη. Το Εσπέρας 19:00- 21:00, Μικρόν Απόδειπνον και η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου( οι Α΄, Β’, Γ’, και Δ΄ Στάσεις των Χαιρετισμών της Παναγίας).

Σάββατον 1/4 (του Ακαθίστου Ύμνου), 7:00- 9:45 ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Ι. Χρυσοστόμου, Αγιασμός.

Scroll to top