Καποδίστριας – Εισαγωγή

 Κορυφαία στιγμή της Ιστορίας των Νεωτέρων χρόνων η ορκωμοσία του       

Πρώτου   Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια

 στη Μητρόπολη της Αίγινας(26/01/1828)  

                                       

Στιγμιότυπα της ζωής του Καποδίστρια

Η κάθοδος του Κυβερνήτη στην Ελλάδα

Ο Καποδίστριας στην Αίγινα-υποδοχή του στη Μητρόπολη

Οι πρώτες πράξεις του Κυβερνήτη –Ορκωμοσία του

Τα κυριότερα έργα του στην Αίγινα (1828-29)

                                      

                                       

Scroll to top