Φωτογραφίες Θ. Λειτ. 18/12/2021(Σαββάτου προ Χριστουγέννων, επομένης ημέρας εορτής Αγ. Διονυσίου).

Το εσωτερικό του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Διονυσίου Αιγίνης
Της Ζακύνθου τον γόνον και Αιγίνης τον Πρόεδρον…”
...Διονύσιον υμνήσωμεν πιστοί…”
...Δόξα τω Σε δοξάσαντι Χριστώ…”
Δόξα τω ενεργούντι δια Σου πάσιν ιάματα!
Η Ωραία Πύλη του Ιερού Ναού
Το Ιερόν Βήμα
Η Αγία Τράπεζα
Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…”
“Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…”
Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε…”
“Του Δείπνου Σου του Μυστικού…”
Ο ευλογών τους ευλογούντας Σε Κύριε…”
Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθοι εφ’ υμάς…”
Ο μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος…”
Scroll to top