Ονομασία

Σε έγγραφα αρχών του 19ου  αι. ο Ι. Ναός είναι γνωστός και ως «Ναός της Παναγίας του Αγίου Διονυσίου». Στις ιστορικές πηγές αναφέρεται και ως «μεγάλη εκκλησία» (“μεγάλη”, με την έννοια του κτίσματος), επειδή φαίνεται ότι δεν υπήρχαν τότε τριγύρω άλλα μεγάλα κτίσματα και ο Ναός δέσποζε στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της πόλης.

Ανοικοδόμηση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει στο μαρμάρινο υπέρθυρο της κεντρικής θύρας (1806), ο Ι. Ναός κτίστηκε αρχές του 19ου αι, με την συνδρομή των κατοίκων του νησιού και τις προαιρετικές εισφορές των καπεταναίων του, από Επτανήσιους τεχνίτες, πιθανόν τους ίδιους που ανοικοδόμησαν και το Καθολικό της Ι. Μονής Χρυσολεόντισσας. Να σημειωθεί ότι, εξαιτίας...

Νομική Υπόσταση και Διοίκηση

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ:  Κατά την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος», αριθμ. 26, έτος 1858, Εν Αθήναις 17 Ιουλίου, σελ. 158: «… η πόλις Αίγινα αποτελεί ενορίας πέντε, ήτοι: 1. Την της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, επιλεγομένη Μητρόπολις… Κατά συνέπεια, η “ Μητρόπολις” αποτελεί ενορία για πάνω από 160 χρόνια.

Scroll to top