Αρχιτεκτονική

     Αρχιτεκτονικά, ο Ναός ανήκει στον ρυθμό της Πεντάτρουλλης Τρίκλιτης Βασιλικής, με τρεις αντίστοιχες Άγιες Τράπεζες στο Άγιο Βήμα του. Οι δύο κιονοστοιχίες από οκτώ κίονες (κολόνες) διαιρούν τον εσωτερικό χώρο σε τρία κλίτη( χωρίσματα), τιμώμενα αντίστοιχα: Στην εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (κεντρικό),στον Άγιο Διονύσιο (δεξιό) και στον Αγ. Ιω. Θεολόγο (αριστερό). Ο Ναός διαθέτει...

Ανοικοδόμηση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει στο μαρμάρινο υπέρθυρο της κεντρικής θύρας (1806), ο Ι. Ναός κτίστηκε αρχές του 19ου αι, με την συνδρομή των κατοίκων του νησιού και τις προαιρετικές εισφορές των καπεταναίων του, από Επτανήσιους τεχνίτες, πιθανόν τους ίδιους που ανοικοδόμησαν και το Καθολικό της Ι. Μονής Χρυσολεόντισσας. Να σημειωθεί ότι, εξαιτίας...

Scroll to top