Αρχιτεκτονική

     Αρχιτεκτονικά, ο Ναός ανήκει στον ρυθμό της Πεντάτρουλλης Τρίκλιτης Βασιλικής, με τρεις αντίστοιχες Άγιες Τράπεζες στο Άγιο Βήμα του. Οι δύο κιονοστοιχίες από οκτώ κίονες (κολόνες) διαιρούν τον εσωτερικό χώρο σε τρία κλίτη( χωρίσματα), τιμώμενα αντίστοιχα: Στην εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (κεντρικό),στον Άγιο Διονύσιο (δεξιό) και στον Αγ. Ιω. Θεολόγο (αριστερό).

Ο Ναός διαθέτει Εξωνάρθηκα ( κτίστηκε στα 1829) με ωραία τοξωτά επιστήλια, πάνω στα οποία στηρίζεται η εξωτερική πλευρά του Γυναικωνίτη. Την ίδια χρονιά ( 1829) οι αρχιτέκτονες του Καποδίστρια Κλεάνθης και Schaubert  έκτισαν με μαθηματικό τρόπο πάνω σε μια πλατειά βάση το επιβλητικό πέτρινο καμπαναριό, με το ηλιακό του ρολόι. Την μεγάλη καμπάνα, που κτυπά μέχρι σήμερα , την έφερε ο Καποδίστριας από την Ρωσία.     

Scroll to top