Δείτε τρία εικονοποιημένα Επεισόδια για τη ζωή, τη δράση και το Κυβερνητικό έργο του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.

Ιωάννης Καποδίστριας, Επεισόδιο Α΄: Παιδική και Νεανική ηλικία/Διπλωματική και Πολιτική Δράση(Πρώτο Μέρος).,

Ιωάννης Καποδίστριας, Επεισόδιο Β΄: Ο Καποδίστριας και η Ελληνική Επανάσταση του 1821.(Δεύτερο Μέρος)

 Ιωάννης Καποδίστριας, Επεισόδιο Γ΄: Ο Καποδίστριας στην Αίγινα. Κυβερνητικό έργο( Τρίτο Μέρος).

Scroll to top